Химия


Меню

Похожие статьи:

Загальна характеристика бору.

Бор (Borum). Бор мало поширений в природі загальний вміст його в земній корі близько 10-3% (мас). Хоч бор розміщений в третій групі періодичної системи, але він за своїми властивостями подібний до елемента ІV групи – кремнію. Бор утворює слабкі кислоти, які не виявляють амфотерних властивостей. Сполуки бору з воднем – це леткі речовини, що самовільно загоряються на повітрі. Бор утворює сполуки з металами, багато з яких мають велику твердість і високу температуру плавлення.

Вільний бор добувають відновленими борного ангідриду В2О3 магнієм. При цьому бор виділяється у вигляді аморфного порошку забрудненого домішками. Чистий кристалічний бор добувають термічним розкладанням або відновленням його галогені дів.

Бор і його сполуки застосовують у ядерній техніці. З них виготовляють регулювальні інертних реакторів, а також використовують як матерболи, що захищають від нейтронного опромінення.

У металургії бор застосують, як добавку до сталі і до кольорових сплавів. Застосовують також поверхневе насичення стальних виробів бором – борування -, що підвищує твердість і стійкість проти корозії.

При лімпотній температурі бор сполучається лише з фтором, на повітрі не окислюється. Якщо нагріти аморфний бор до 700оС, то він займається і горить червонуватим полум’ям, перетворюючись в оксид.

При високій температурі бор сполучається з багальма металами, утворюючи бориди, наприклад борид магнію Мg3B2. Багато боридів дуже тверді і хімічно стійкі. Для них характерна тугоплавність. Наприклад борид цикорію плавиться при t 3040оС.

При розжарюванні сумиіші бору з вугіллям утворюється, карбід бору В4С. Це тугоплавка речовина (темп. плав 2350оС), що має високу твердість і хімічну стійкість. Його застосують для обробки твердих сплавів.

З галогенами бор реагує при нагріванні. Вода не діє на бор, а концентрована сірчана і азотна кислоти окислюють його в Дору кислоту.

В+3НNO3H3BO3+3NO2

Сполуки бору в природі.

Оксид бору, або борний ангідрид B2O3 можна добути або безпосереднім сполученням бору з киснем, або прожарюванням борної кислоти.

Це безбарвна крихка, скло видна маса, що плавиться при температурі близько 300оС. Борний ангідрид дуже вогнестійкий і не відновлюється вугільним навіть при білому розжаренні. У воді він розчиняється з утворенням борної кислоти, виділеннями теплоти.

В2О3+3Н2О2Н3ВО3+76,5 к Дж.

Сп. одержання борної кислоти.

1.В промисловості з мінералу ашариту (борвмісний матеріал)

В2О3.2MgO. H2O+2H2SO4H3BO3+MgSO4

Очищення борної кислоти проводять методом сублімації при температурі 4000-500оС.

2.В медицині борну кислоту одержують з бури дією на неї гарячим розчином соляної кислоти.

Очистку борної кислоти проводять методом перекристалізації з води.

Натрію тетраборат (бура)

Natrii tetraboras

Na2B4O7.10H2O

В природі зустрічається у вільному стані у вигляді мінерала тинкан.

Структурна формула

O

\

NaO–B B – 10H2O

O

Одержують дією розчину карбонату натрію на к-ту борну, або на мінерал борокальцид.

Na3BO4+ Na2СO3 Na2B4O7+СО2Н2О

СаВ4О7+ Na2СO3 Na2B4O7+СаСО3

Н3ВО3+ NaНO Na2ВuO7+H2O

Властивості:

Це безбарвні прозорі кристали або білий кристалічний порошок, легко вивітрюється, розчинний у воді, легше в кип’яченій. Розчинний в гліцерині, нероз. в спирті. Водні р-ни мають лужну реакцію і солонувато-лужні на смак. Р-ни в глісері мають кислу реакцію.

Ідентифікація.

Na7 - жовте забарвлення безбарвного полум’я.

Борта іон.

1) Утв. боретилового спирту.

ОН ОС2Н5

В – ОН + 3С2Н5ОН В – ОС2Н5

\ \

ОН ОС2Н5

2)Утворення розоцианіну

НО – С – СН – СН – – ОН

–ОСН3 НСl

+Н3ВО3

СН -H2O

О = С – СН = СН – – ОН

–ОСН3

HO O – C – CH = CH - – ОН

\ –ОСН3

B CH

\

HO O= C – CH = CH - – ОН

\ –ОСН3

Кількісне визначення

Метод нейтралізації

-тиерант 0,1 р-н НСl

-індикатор метиловий оранжевий

-зміна забарвлення жовтий - червоний - оранжев.

Na2B4O7+ HCl NaCl + H3BO3

Зберігання

В добре закупореній тарі, в прохолодному місці.

Застосування.

Як антисептичний засіб, для спринцювань, полоскань.

20% р-н в гліцерині застос. при грибкових ураженнях. Входять до складу комплексного препарату "Біукарнін".